Kemistin työkalupakki: osa 5 ja 6

OSA 5: LUMINESENSSISPEKTROMETRI

Kemistin työkalupakin viidennessä osassa tohtori Sami Vuori esittelee Lasersäde-labrassa sijaitsevaa luminesenssispektrometriä.

OSA 6: PYYHKÄISYELEKTRONIMIKROSKOOPPI

Kemistin työkalupakin kuudennessa osassa tohtori Ian Pompermayer Machado esittelee pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM). Laite sijaitsee Fysiikan ja tähtitieteen laitoksella, ja se on myös keskeinen osa Turun yliopiston materiaalitutkimukseen suunnattua MARI-laitekantaa.